Natisni vsebino

Skrajno ignorantsko ravnanje Občine Cerkno

11.01.2018 10:34
Kategorija: Gospodarske javne službe, Gospodarske javne službe - Komunalno gospodarstvoVaruh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) obravnava pobudo glede poteka postopka prenosa upravljanja vodovoda Dolenji Novaki na Občino Cerkno. V tej zvezi smo Občini Cerkno (v nadaljevanju: Občina) že 25. 9. 2017 posredovali poizvedbo, v kateri smo jo zaprosili za dodatna pojasnila, zlasti o načrtovanih časovnih okoliščinah obravnavanega postopka oziroma o načrtih, kdaj namerava nadaljevati postopek prenosa upravljanja obravnavanega vodovoda. Ker nam Občina v postavljenem roku ni odgovorila, smo ji posredovali kar tri urgence, zadnjo sredi decembra 2017. V zadnji smo opozorili tudi na dejstvo, da je lahko v skladu s 56. členom Zakona o varuhu človekovih pravic - ZVarCP odgovorna oseba organa, ki Varuhu na zahtevo ne posreduje zahtevanih gradiv, za tak prekršek tudi kaznovana z globo.

Tudi po posredovanju tretje urgence odgovora Občine Cerkno nismo prejeli. Zato zadevo in posebej še odnos Občine Cerkno do občanov ter tudi do Varuha predstavljamo javno. Občina je na Varuhove poizvedbe odgovorila po pripravi primera za objavo, šele 4. 1. 2018, zato Varuh ni začel postopkov na podlagi 56. člena ZVarCP, kot je načrtoval, če bi se njena ignoranca nadaljevala. 8.1-7/2017


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt