Natisni vsebino

S pomočjo Varuha vendarle do vpogleda v spis

17.10.2018 14:16
Kategorija: Sodni in policijski postopki - Kazenski postopki , Sodni in policijski postopki


Obdolženec ima pravico pregledati in prepisati svoj kazenski spis. Dokler postopek teče, dovoljuje pregled in prepis spisov organ, pred katerim teče postopek; ko pa je postopek končan, dovoli to predsednik sodišča ali uradna oseba, ki jo on določi.

Pobudnik je med drugim navajal, da je na Okrajnem sodišču v Kranju zaprosil za vpogled v svojo kazensko zadevo pod opr. št. I K 5428/2015, a odziva sodišča ni prejel.

Sodišče smo zaprosili za informacijo o tem, kako je bila obravnavana ta njegova vloga, oziroma ali je glede tega prejel pisni odgovor. Če to še ni bilo opravljeno, smo predlagali, da pobudnik glede dovolitve pregleda kazenskega spisa prejme ustrezen odgovor.

Po našem dodatnem posredovanju je sodišče sporočilo, da je vpisničarka preverila pri pobudniku željo po vpogledu spisa, saj je odgovorni sodnik presodil, da je pobudnik prejel zahtevana pojasnila, ko se je osebno zglasil na vpisniku. Ta ji je potrdil, da želi vpogledati spis v svoji zadevi na Okrajnem sodišču v Kranju, zato sta se dogovorila o terminu vpogleda v spis. Naše posredovanje je torej pripomoglo k temu, da je bil pobudniku omogočen želeni vpogled v spis. 15.2-10/2018Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt