Natisni vsebino

Posredovanje Varuha v primeru pritožbe zaradi domnevno neprimernega ravnanja sodnice doseglo namen

05.01.2017 16:04
Kategorija: Sodni in policijski postopki


Pobudnica nas je seznanila s pritožbo zaradi domnevno neprimernega ravnanja sodnice Okrožnega sodišča v Ljubljani 29. 10. 2015 v nepravdni zadevi zaradi sporazumnega znižanja preživnine opr. št. N 481/2015, v kateri je kot stranka nastopal njen soprog. Menila je, da je sodnica postopek vodila na način, ki ni primeren za sodniško službo, to je s sarkastičnim odnosom do njenega soproga, nje in njunih otrok. Izpostavila je, da so bili govori sodnice »polni žalitev, obrekovanja in neutemeljenega obsojanja in na koncu še izsiljevanja v privolitev nečesa, če bi soprog želel, da sporazum uspe«. Po mnenju pobudnice je bil s takšnim ravnanjem kršen tudi ugled sodišča. V telefonskem razgovoru nas je pobudnica tudi seznanila, da je bil sicer njen soprog v zvezi s pritožbo nad ravnanjem sodnice za 26. 11. 2015 že povabljen na sestanek k predsedniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, na katerem je bilo zagotovljeno, da bo sodišče obravnavalo navedbe, ki jih je podal v pritožbi.

V odgovoru pobudnici smo zapisali, da bi bilo po stališču Varuha utemeljeno pričakovati, da bo sodišče navedbe njenega moža obravnavalo in na pritožbo tudi odgovorilo. Pobudnici smo pojasnili, da bi bilo po oceni Varuha realno mogoče pričakovati, da bo sodišče njenega soproga o svojih ugotovitvah seznanilo vsaj do konca meseca januarja 2016.

Ker nas je pobudnica v mesecu aprilu 2016 seznanila, da sodišče še vedno ni posredovalo odgovora na pritožbo njenega soproga, smo se za pojasnilo razlogov, zaradi katerih sodišče soproga pobudnice (še vedno) ni seznanilo z rezultatom oziroma ugotovitvami obravnave njegove pritožbe in kdaj lahko to pričakuje.

Okrožno sodišče v Ljubljani nas je na podlagi opravljene poizvedbe seznanilo z odgovorom, ki ga je posredovalo soprogu pobudnice. Ta je bil pripravljen v kratkem času po tem, ko je sodišče prejelo našo poizvedbo, zaradi česar smo šteli naše posredovanje za uspešno, saj je sodišče očitno šele na podlagi intervencije Varuha posredovalo odgovor na pritožbene navedbe pobudničinega soproga. Okrožno sodišče v Ljubljani se je na pritožbo soproga pobudnice sicer odzvalo hitro in je že 26. 11. 2015 organiziralo sestanek na temo pritožbe pri podpredsednici sodišča, predsednik sodišča pa je pridobil tudi poročilo razpravljajoče sodnice ter se seznanil z vsebino zapisnika z opravljenega naroka.

V odgovoru na pritožbo je predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani sporočil, da je sodnica kakršnokoli žaljenje in dajanje neprimernih oznak odločno in večkrat zanikala. Poudaril je tudi, da pravilnost izraženih stališč sodnice na glavni obravnavi ne more biti predmet presoje predsednika sodišča, saj so sodniki pri sojenju samostojni in neodvisni, stranka pa ima možnost oporekati vodenju postopka, česar soprog pobudnice ni storil, poleg tega pa imajo stranke zoper odločitev sodnika, če se ne strinjajo s sprejetimi odločitvami v postopku, na voljo pravna sredstva.

Ocenili smo, da je pritožba soproga pobudnice dosegla svoj namen, saj je predsednik sodišča poudaril, da bodo sodniki družinskega oddelka Okrožnega sodišča v Ljubljani zadeve obravnavali še z dodatno občutljivostjo in občutkom, kar so sicer po njegovih navedbah počeli že do sedaj. Poleg tega tudi sprejeti ukrepi sodišča v obravnavanju pritožbe (z izjemo zamude pri posredovanju pisnega odgovora) kažejo, da se (tudi) sodišča zavedajo, da lahko le sama z ustreznim ukrepanjem v primeru pritožb nad ravnanjem posameznega sodnika ali sodnice, zagotovijo, da njihov ugled tako v očeh strank kot tudi širše javnosti, ni omajan ali okrnjen. Takšna ravnanja Varuh podpira in pozdravlja. 6.0-42/2015


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.