Natisni vsebino

Občina Rogašovci vendarle uredila priklop na javni vodovodni sistem za vse prebivalce

23.12.2019 14:41
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Aktualni primeri, Gospodarske javne službe - Komunalno gospodarstvo


V okviru obravnave konkretne pobude je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) ugotovil, da je Občina Rogašovci (Občina) kršila načelo dobrega upravljanja, ko ni v razumnem času poskrbela za to, da se lahko vsi prebivalci na njenem območju priključijo na javni vodovodni sistem, prav tako pa ni izvedla nobene dodatne aktivnosti (poleg subvencioniranih prevozov pitne vode), ki bi do dokončne ureditve vsaj začasno zmanjšala breme prebivalcev. Po Varuhovi intervenciji je Občina sporočila, da je 6. 12. 2019 uspela urediti priklop na javni vodovod.

Pobudniki so Varuha seznanili s težavami z Občino glede priklopa na javno vodovodno omrežje. Njihove nepremične so namreč le nekaj metrov oddaljene od priključka, kljub temu pa se na vodovod niso mogli priklopiti. Nadalje so izrazili svoje upravičeno pričakovanje, da bo vodovod v okviru izgradnje pomurskega vodovoda v preteklih letih zgrajen tudi do njihovih nepremičnin. Lastna oskrba na njihovih domovih namreč naj ne bi bila mogoča, saj je podtalnica mineralna voda in s tem neprimerna za oskrbo.

Varuh se je z več poizvedbami obrnil na Občino, ki je nanje tudi odgovorila. Pojasnila je postopek realizacije projekta pomurskega vodovoda. Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem B je bil zaključen v letu 2015, vendar ta ni omogočil priklopa vsem gospodinjstvom v Občini. Občina je še navedla, da po podpisu dogovora za razvoj regij v letu 2018 načrtuje nadgradnjo vodovoda Sistema B, za kar naj bi imela zagotovljena sredstva z rokom izvedbe do leta 2023. Kot glavne razloge za občutne zastoje pa je navedla pomanjkljiva finančna sredstva ter neustrezno sodelovanje med več deležniki v projektu (gre namreč za projekt 27 občin in države).

Varuha odgovori Občine niso prepričali. Ne glede na morebitne odgovornosti drugih deležnikov, na katere se je Občina v svojih odgovorih tudi sklicevala, v procesu pridobivanja manjkajočih sredstev objektivno odgovornost za uspeh in neuspeh pri ureditvi potrebne gospodarske javne infrastrukture nosi organ oblasti – t. j. občina. Če sredstva občine ne zadoščajo oziroma če občina pričakuje, da zaradi omejenih sredstev izgradnja ne bo mogoča v razumnem času, se od nje pričakuje, da pravočasno stori vse, kar lahko, da bremena neuspešnih pogajanj in nesporazumov med različnimi organi oblasti ne trpijo prebivalci. Ti namreč nimajo nikakršnega vpliva na izvedbo naložbe. Ob dolgotrajnem postopanju organa oblasti pa so edini neposredno prizadeti. Zagotovila Občine, da bo v prihodnjem letu začela z gradnjo manjkajočega dela javnega vodovoda smo sicer pozdravili, a smo tudi opozorili, da v primeru ponovnih zamud in njenega neustreznega odziva nanje obstoji nevarnost kršitve ustavno zagotovljene pravice do pitne vode.

Občina mnenja Varuha sprva ni sprejela, je pa kasneje sporočila, da je za pobudnike našla rešitev in jih 6. 12. 2019 priključila na javni vodovod. Ravnanje Občine smo šteli za ustrezno, vendar dvomimo, da bi do njega prišlo brez Varuhovega posredovanja.

Pobudo štejemo za utemeljeno. Ugotovili smo, da je Občina kršila načelo dobrega upravljanja.

18.1-11/2019


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt