Natisni vsebino

Vprašanja, povezana z zaupanjem otroka v varstvo in vzgojo pravni osebi

31.12.2009 21:38
Kategorija: Pravice otrok - Ostalo, Aktualni primeri


Center za socialno delo (CSD) je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) poslal pobudo, v kateri je zatrjeval kršitve pravic otroka s tem, da je bil otrok s sodno odločbo zaupan v varstvo in vzgojo pravni osebi. CSD je izrazil mnenje, da bi moral biti otrok najprej zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev in šele potem nameščen v ustrezen zavod. Tako bi bilo jasno, kam otrok spada, kdo je njegov zakoniti zastopnik, kdo odloča o vprašanjih, povezanih z njegovim zdravstvenim stanjem, kje bo imel prijavljeno prebivališče in podobno.

Presodili smo, da pobuda ni utemeljena. CSD smo opozorili na določbe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki izrecno opredeljujejo, da se otrok lahko zaupa v varstvo in vzgojo enemu od staršev ali drugi osebi, ki je lahko tudi pravna oseba. CSD smo tudi opozorili na določbe, ki urejajo roditeljsko pravico, ki jo starši izvršujejo v polnem obsegu vse dotlej, dokler jim (ali enemu od njih) ni omejena ali odvzeta. Strinjali smo se, da se v primerih, ko je otrok zaupan v varstvo ali vzgojo tretji osebi (fizični ali pravni), lahko pojavijo določene težave. Ni popolnoma jasno, kakšne pravice in dolžnosti tretja oseba s tem pridobi niti, ali in v kakšni meri s tem pride do kakršnega koli posega v pravice staršev. Presodili smo še, da ne bi bila otrokova korist v ničemer bolj zagotovljena, če bi bil otrok najprej zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev in šele potem nameščen v zavod, saj bi vsa odprta vprašanja ostala enaka. CSD smo še opozorili, da takšen primer terja njihovo stalno spremljanje otroka in sprotno ukrepanje v vseh razmerah, ko bi lahko bile ogrožene otrokove koristi. Nekaj s primerom povezanih vprašanj izpostavljamo v splošnem delu. 11.0-21/2009

 


Nazaj
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.