Natisni vsebino

Vpogled v učni uspeh otrok je del izvrševanje roditeljske pravice

31.12.2009 21:41
Kategorija: Pravice otrok - Ostalo, Aktualni primeri


Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) se je pritožil oče treh otrok, nad katerimi je skrbništvo po razvezi prevzela nekdanja žena. Navedel je, da želi pri skrbi in vzgoji svojih otrok aktivno sodelovati. Zataknilo se je v šoli, ki jo obiskujejo otroci, saj je svetovalna delavka od njega zahtevala nekakšno potrdilo oziroma dovoljenje njegove nekdanje žene, da se sme zanimati za učni uspeh svojih otrok. Dovoljenje bi moralo biti notarsko overjeno. Zahteva svetovalne delavke ga je presenetila, zato se je obrnil na nas.

Pobudniku smo pojasnili, da mu je svetovalna delavka omejila izvrševanje roditeljske pravice – v delu, ki se nanaša na sodelovanje s šolo oziroma pri pravici, da je seznanjen z učnim uspehom svojih otrok. To, da oba od staršev izvajata roditeljsko pravico, je treba razumeti kot pravico otroka. Zato je bilo ravnanje svetovalne delavke napačno in ni imelo podlage v veljavnih predpisih. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 113. členu določa, da starši roditeljsko pravico izvajajo sporazumno skladno z otrokovo koristjo. Če starši ne živijo skupaj in ne izvajajo varstva in vzgoje otroka hkrati, odloča o vprašanjih dnevnega življenja otroka tisti od staršev, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo. O vprašanjih, ki so ključna za otrokov razvoj, pa morajo starši doseči soglasje, po potrebi ob sodelovanju pristojnega centra za socialno delo. Če soglasja ne morejo doseči, mora o takšnih vprašanjih odločiti sodišče.

Na podlagi informacij, ki jih je prejel pri nas, so se stvari rešile. Svetovalna delavka se mu je za svoje ravnanje tudi opravičila. 11.0-55/2009

 


Nazaj
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.