Natisni vsebino

Razrešitev zastopnika pacientovih pravic

08.09.2011 11:00
Kategorija: Aktualni primeri, Socialna varnost - Zdravstveno varstvo


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je maja 2011 obrnila pobudnica z navedbo, da je bila spolno zlorabljena s strani zastopnika pacientovih pravic, ki naj bi  spolno zlorabil več žensk. Povedala je še, da je spolno zlorabo prijavila policiji in da je o omenjeni zadevi v teku sodni postopek. Varuh je na Ministrstvo za zdravje (MZ) naslovil poizvedbo s krajšim opisom problematike in z vprašanji ali je MZ seznanjeno z ravnanjem zastopnika in kako nameravajo ukrepati.
 
MZ je Varuhu pojasnilo, da so že februarja in marca 2010 prejeli dve pritožbi zoper istega zastopnika, ki sta vsebovali znake kaznivih dejanj. O tem so obvestili Policijsko upravo Murska Sobota, ki je zoper zastopnika podala kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti. MZ je na podlagi pritožb zastopnika pozvalo, naj se opredeli do navedb o spolnih zlorabah.

Zastopnik je vse navedbe zanikal. MZ je v odgovoru na Varuhovo poizvedbo napisalo, da so razlogi, zaradi katerih lahko Vlada RS razreši zastopnika po Zakonu o pacientovih pravicah takšni, da predčasno razrešitev zelo otežujejo, če razrešitve ne zahteva zastopnik sam, hkrati pa dodalo, da v Republiki Sloveniji v predkazenskih in kazenskih postopkih velja domneva nedolžnosti. Zagotovili so, da bodo spremljali potek postopka pred pristojnimi organi pregona in da bodo o razrešitvi zastopnika ponovno razmislili.

Varuh je 5. 7. 2011 MZ posredoval mnenje, da pravne podlage omogočajo takojšno razrešitev zastopnika. Osmi odstavek 50. člena ZPacP namreč določa, da se za zastopnika lahko imenuje oseba, vredna zaupanja, ki ima socialne in komunikacijske sposobnosti ter uživa strokovni in moralni ugled. V devetem odstavku istega člena pa so navedeni razlogi za predčasno razrešitev zastopnika. Med drugim se lahko zastopnika razreši, če zastopnik zaradi ugotovljenih napak pri delu ni vreden zaupanja oziroma ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje nalog. Stališče Varuha je, da je potrebno (nemudoma) ukrepati v smeri zaščite pacientov/-k, bodočih uporabnikov, ki bodo iskali pomoč in nasvet pri zastopniku. Opozorili smo tudi, da so se domnevna kazniva dejanja zgodila pri opravljanju dela zastopnika. Varuh je izhajal iz stališča, da delo zastopnika temelji na zaupanju, njegovem dobrem imenu in ugledu. Sum, da je zastopnik morebiti storil zgoraj navedena kazniva dejanja, omaje tako zaupanje vanj in njegov moralni ugled, kot tudi zaupanje v verodostojnost in institut zastopnika na splošno.

Varuh se zaveda, da v kazenskih postopkih velja domneva nedolžnosti, vendar  hkrati meni, da so prijave več oseb zoper zastopnika pacientovih pravic zaradi kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, spolne zlorabe slabotne osebe ter goljufije zadosten razlog za ukrepanje MZ v smeri, da zastopnik (začasno) preneha opravljati svojo funkcijo, čeprav preiskava še poteka.

MZ nam odgovora na mnenje do 7. 9. 2011 še ni posredovalo, iz medijev pa smo izvedeli, da je Vlada RS na redni seji 25. avgusta 2011 tega zastopnika razrešila. Po mnenju Varuha je postopek na MZ trajal predolgo. V tem času bi lahko prišlo do novih kršitev pacientovih pravic, izostanek takojšnjega ukrepanja s strani MZ pa bo gotovo prispeval k zmanjšanju ugleda zastopnika pacientovih pravic. (3.4-24/2011)


Nazaj
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.