Natisni vsebino

Problem nošenja priponk z imenom in priimkom zaposlenih zdravstvenih delavcev v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje

27.02.2012 16:14
Kategorija: Aktualni primeri, Socialna varnost - Zdravstveno varstvo


Varuh je prejel pobudo obsojenca (pobudnik), ki je na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje (Zavod). Pritožba pobudnika je med drugim vsebovala navedbe, da medicinske sestre v Zavodu naj ne bi nosile priponk s svojim imenom in priimkom, zato pobudnik ni znal pojasniti, zoper katero sestro se pritožuje, ampak jih je opisal glede na zunanji izgled.

Varuh je v zvezi z navedbami pobudnika opravil poizvedbo na Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS). Pričakovali smo, da UIKS potrdi oziroma ovrže navedbe pobudnika glede nošenja priponk. UIKS odgovarja, da je bilo v pritožbenem postopku ugotovljeno, da se, kar zadeva navedbe pobudnika, »to v zavodski ambulanti res dogaja«. UIKS meni, da s tem pobudnikove pravice glede zdravstvenega varstva in nudenja zdravniške pomoči niso kršene, vendar ne soglaša s stališčem Zavoda, da ime in priimek in strokovni naziv, ki je naveden na vratih ambulante, v kateri medicinske sestre ordinirajo, zadošča zakonski zahtevi. UIKS pritrjuje stališču Varuha, da Zavod mora slediti določbi tretjega odstavka 23. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP), ki določa, da mora imeti zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec, ki ima neposreden stik s pacientom, na vidnem mestu oznako z navedbo osebnega imena in strokovnega ter morebitnega znanstvenega naziva. Glede na navedeno UIKS meni, da je Zavod dolžan poskrbeti, da bo medicinsko osebje, ki je v delovnem razmerju v tem Zavodu, priponke nosilo v skladu z ZPacP.

Varuh pobudo ocenjuje kot utemeljeno in  svoje posredovanje kot uspešno,  saj dosedanja praksa medicinskega osebja v  Zavodu ni bila v skladu z zakonom. (3.4-37/2011)


Nazaj
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.