Natisni vsebino

Pritožbe na izvedbo tekmovanja iz znanja v organizaciji ZOTKS

19.10.2011 11:51
Kategorija: Aktualni primeri, Upravne zadeve - Družbene dejavnosti


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval nekaj pritožb učencev in dijakov, ki so se udeležili tekmovanj iz znanja, ki jih je organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Iz pobud so izhajali naslednji problemi:

  • da je v času trajanja tekmovanja nadzorni učitelj spremenil navodila za izdelavo izdelka,
  • da je ugovore na rezultate obravnavala komisija v enaki sestavi, kot je ocenjevala izdelek,
  • da je bila premajhna natančnost pri sestavljanju nalog,
  • da je bilo opravljeno naknadno popravljanje prvotno objavljenih rezultatov.


Pobudniki so od Varuha pričakovali, da se jim storjene krivice popravijo.   

Žal nismo mogli pomagati tako, kot so pobudniki pričakovali. Kljub temu, da ima ZOTKS status društva (ki deluje v javnem interesu), smo pristojnim posredovali mnenje Varuha z namenom, da bodo pri organizaciji prihodnjih tekmovanj še bolj pozorni na to, da bo vsem kandidatom zagotovljen enak položaj.

Po mnenju Varuha je spreminjanje navodil za delo med potekom tekmovanja  dvomljivo ravnanje. Dvom o korektnosti objavljenih rezultatov vzbuja tudi obravnavanje pritožbe tekmovalca pri istih članih komisije, ki so izdelek ocenjevali, pa tudi način objavljanja rezultatov in njihovo kasnejše popravljanje. Pristojnim smo priporočili, da bi bilo treba s pomočjo analize problemov, ki jih skozi svoje pritožbe nakazujejo tekmovalci, pripraviti take naloge in pravila tekmovanj, da bo pritožb v prihodnje manj. 5.8-23/2011


Nazaj
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.