Natisni vsebino

Policijsko opravljanje pogovorov z mladoletnimi otroki v prostorih osnovne šole

31.12.2009 21:36
Kategorija: Pravice otrok - Ostalo, Aktualni primeri


Pobudnica je v pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) kriminalistom očitala, da so med preiskovanjem suma nasilnega dejanja, ki naj bi ga nad njenima otrokoma izvajal njihov oče – pobudničin mož, posegali v pravice nje in njenih otrok. Kriminalisti so v spremstvu uniformiranega policista otroka obiskali na šoli, kjer so z njima opravili pogovor. Do šole so se pripeljali s službenim vozilom. Dogajanje je bilo deloma na očeh drugih otrok na šoli. Eden od otrok pobudnice je imel v času pogovora s policisti precej zvišano telesno temperaturo, o čemer so policiste vnaprej obvestili že predstavniki šole. Ob pogovoru z otrokoma so kriminalisti v pretežnem delu zagotovili navzočnost strokovne delavke centra za socialno delo (CSD) oziroma strokovne delavke šole, vendar je bil del pogovora z enim od otrok opravljen brez navzočnosti tretje osebe. Kriminalisti so pozneje na dvorišču šole pričakali starše, ki so prišli po otroka s povišano telesno temperaturo. Očeta otrok so povabili na policijsko postajo, kjer so mu odvzeli prostost. Opravili so tudi pogovor s pobudnico, pri čemer naj bi ji grozili, da ji bodo odvzeli otroke in jo kazensko ovadili, če ne prizna moževega nasilja. Pobudnica navaja, da je dogodek za vedno zaznamoval družino, posebej pa je izpostavila potencialno negativen vpliv dogodkov tega dne na otroka.

V zadevi smo pridobili pisna poročila osnovne šole, CSD in Ministrstva za notranje zadeve. Na podlagi zbranih podatkov smo presodili, da v opisanem postopku ni bilo nedopustnih posegov v človekove pravice. Vendar bi bilo mogoče zagotoviti večje varstvo otrokovih koristi, ne da bi to negativno vplivalo na vsebino in kakovost izvajanja potrebnih nalog. Tovrstne pogovore z otrokoma bi lahko opravili tudi brez uniformiranega policista, čigar navzočnost na pogovoru v šoli lahko vodi do stigmatizacije posameznih članov ali celotne družine, ki lahko traja še dolgo po koncu vseh pravnih postopkov. Postopek kriminalistov je bil neustrezen tudi zaradi neupoštevanja otrokovega zdravstvenega stanja (povišane telesne temperature) in nadaljevanja pogovora z otrokom po odhodu šolske strokovne delavke.

Varuh vztraja, da je treba pri vsakem pogovoru z mladoletno osebo, ki ga izvedejo državni organi z namenom pridobivanja informacij v zvezi z domnevnim kaznivim dejanjem njihovih staršev, zagotoviti navzočnost ustrezno usposobljenega strokovnega delavca, če zaradi narave pogovora ali drugih razlogov pri pogovoru ne morejo prisostvovati starši.

Glede navedb pobudnice, da so jo z grožnjami silili v podpis za njenega moža obremenilne izjave, smo pobudnici sporočili, da v tem delu dejanskega stanja nismo v celoti razjasnili. Iz poročila MNZ izhaja, da je bila pobudnica seznanjena, da iz zbranih podatkov izhaja, da je bila tudi sama žrtev nasilja. Seznanili so jo z možnimi ukrepi pomoči, jo pozvali, naj pove podrobnosti o nasilju, ji predstavili stališče, da tisti od staršev, ki dovoli, da se nad otrokom izvaja nasilje, opušča dolžno skrb, kar je tudi lahko razlog za umik otrok iz družine. Omenjeno ji je bilo, da je lahko zoper njo vložena kazenska ovadba. Presodili smo, da so kriminalisti sledili izključno končnemu cilju, torej ustrezni zaščiti otrok. Nismo pa mogli z gotovostjo izključiti možnosti, da postopek kriminalistov ni bil izveden s potrebno občutljivostjo.

Pobudnico smo opozorili na določbo 28. člena Zakona o policiji, ki ureja pritožbo zoper delo policije. Pritožba se obravnava pred senatom, ki ga sestavljajo tudi predstavniki civilne družbe. Pojasnili smo ji, da za poseg v svoje pravice lahko v sodnem postopku uveljavlja odškodnino. Izsiljevanje izjave od kriminalistov je opredeljeno kot kaznivo dejanje. Pobudnico smo poučili, da lahko v zadevi poda kazensko ovadbo. V vseh teh postopkih se lahko ugotovi, ali so kriminalisti ravnali ustrezno ali brez potrebnega občutka za obravnavo zadeve oziroma ali je bilo pri njihovem delu morebiti celo storjeno kaznivo dejanje.

Menimo, da v postopku ni bilo posegov v človekove pravice ali temeljne svoboščine. Pobudo pa vseeno ocenjujemo za utemeljeno v delu, ko opozarja na resda popolnoma zakonite postopke pri delu policistov, ki pa bi jih bilo mogoče izvesti z več obzirnosti in z nič slabšim učinkom. Svoja stališča smo posredovali tudi MNZ in jim priporočili, naj jih uporabijo kot pomoč pri preprečevanju podobnih dogodkov v prihodnje. 11.0-6/2009


Nazaj
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.