Natisni vsebino

Kaj Varuh lahko stori?

Varuh lahko

  • kršitelja opozori, da kršitev popravi oziroma odpravi storjeno nepravilnost ali
  • celo predlaga povrnitev škode.
  • V vašem imenu in z vašim pooblastilom na ustavno sodišče vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti določenih predpisov ali aktov ali pa
  • posreduje ustavno pritožbo zaradi kršenja katere od pravic.
  • Vladi ali parlamentu lahko da pobude za spremembo zakonov in drugih predpisov.
  • Predlaga vsem organom, ki sodijo v njegovo pristojnost, da izboljšajo svoje poslovanje in odnose s strankami.
  • Vsakomur lahko posreduje svoje mnenje o nekem primeru, ki je povezan s kršenjem pravic in svoboščin. Pri tem ni pomembno, kakšne vrste je postopek, niti v kateri fazi obravnave je pred določenim organom.
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.