Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Delovno pravne zadeve

Zaposleni in brezposelni

Varuh je okviru obravnave pretekle pobude ugotovil, da je v nasprotju z načelom pravičnosti, če oseba nosi celotno breme vračila zneska iz javnih...

Več
Delovno pravne zadeve

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo javne uslužbenke, matere otroka z zmerno gibalno oviranostjo, ki je...

Več
Delovno pravne zadeve

Delodajalec od delavca v času začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni ne sme zahtevati, da opravlja službene naloge, pa čeprav bi jih delavec...

Več
Socialna varnost


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na lastno pobudo obravnaval problematiko sistematičnih nepravilnosti pri poslovanju Ministrstva, konkretno...

Več
Delovno pravne zadeve

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila, da je pri Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) vložila zahtevo za priznanje...

Več
Delovno pravne zadeve


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) je kršila načeli preglednosti in dobrega upravljanja, saj je pobudnici...

Več
Delovno pravne zadeve

Dolgotrajni postopki, še posebej kadar gre za ugotavljanje invalidnosti, predstavljajo resno težavo za stranke, saj te ne morejo uveljavljati pravic,...

Več
Delovno pravne zadeve

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica dr. Kornelija Marzel in svetovalka Varuha Sabina Dolič so se v četrtek, 13. 9. 2018, v...

Več
Brezposelnost

Varuh se je iz medijev seznanil z več primeri, ko je Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) brezposelnim pošiljal neustrezna obvestila o...

Več
Delovno pravne zadeve

Varuh posebno pozornost namenja kršitvam in zlorabam človekovih pravic v okviru delovnih razmerji, pri čemer je v praktično vseh preteklih letnih...

Več