Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov


Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) opozorila na sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (VS RS) številka I Up 310/2015 z dne 24. 5....

Več
Varstvo osebnih podatkov


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije se je obrnilo večje število oseb (13 pisno, 5 telefonsko) z vprašanjem, zakaj se morajo pri plačilu...

Več
Varstvo osebnih podatkov

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je kot oškodovanec kaznivega dejanja s strani okrožnega državnega tožilstva (ODT)...

Več
Varstvo osebnih podatkov


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je navedel, da je na Ministrstvo za zdravje (MZ) naslovil anonimno prijavo oziroma...

Več
Varstvo osebnih podatkov

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je kot oškodovanec kaznivega dejanja s strani okrožnega državnega tožilstva (ODT)...

Več
Varstvo osebnih podatkov


Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je prejel pobudo, v kateri je pobudnik izpostavil javno objavo imen in priimkov učencev z odobrenim plačilom...

Več
Varstvo osebnih podatkov

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki meni, da je zbiranje osebnih podatkov obdolžencev in prič v kazenskem postopku, kot...

Več
Varstvo osebnih podatkov
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nas je seznanil, da trgovci in nekatere druge institucije ob uveljavljanju popusta za upokojence zahtevajo zadnji izpisek pokojnine, iz...

Več
Varstvo osebnih podatkov
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je z mnenjem obrnila pobudnica v zvezi s hranjenjem odločb o odobritvi brezplačne pravne pomoči (bpp) v sodnih...

Več
Varstvo osebnih podatkov
, ustvaril/-a VČP

Okrožno sodišče v Ljubljani je v postopku zaradi določitve stikov pozvalo pobudnico k predložitvi kartotek in spisov mladoletnih otrok, ki ju je...

Več