Natisni vsebino

Work and news

Na teh straneh Varuh objavlja odzive na vsebine, ki jih je zasledil v različnih medijih. Gre za

  • odzive Varuha, ki jih mediji niso objavili po 26. in 27. členu Zakona o medijih;
  • odzive Varuha, ki so bili v medijih objavljeni le delno;
  • odzive na pisma bralcev;
  • odzive na javne pozive Varuhu v javnih občilih in
  • pojasnila v zvezi z etiko javne besede. 
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.