Natisni vsebino

Nagovori in prispevki

 

Uvodni nagovori

 

PRVI SKLOPDRUGI SKLOP

 

TRETJI SKLOP

 

ZAKLJUČKI KONFERENCE

Sklepne ugotovitve 2. konference Okolje in človekove pravice: Sodelovanje javnosti v okoljskih zadevah – teorija in praksa

 

 

Za ogled datotek potrebujete PDF reader. Povezava do programa Adobe Reader. 

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.