Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

DPM opravil obisk varovanega oddelka Doma dr. Janka Benedika v Radovljici

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnik nevladne organizacije Novi Paradoks Srečko Brumen sta 2. 3. 2020 opravila nenapovedan kontrolni obisk Doma dr. Janka Benedika Radovljica (Dom).

Osredotočila sta se na kontrolo priporočil, podanih ob prejšnjem obisku, torej povezanih z varovanim oddelkom. Ob tem sta ugotovila, da je bilo od 17 priporočil, podanih ob obisku leta 2017, nekaj priporočil že realiziranih, nekaj pa jih na uresničenje še čaka.

Ob samem obisku sta ugotovila tudi primere dobre prakse in pa nekaj pomanjkljivosti, posebej pa je razveseljivo, da se Dom pripravlja na gradnjo novih prostorov varovanega oddelka v pritličju. Varovani oddelek je trenutno namreč v petem nadstropju in tako stanovalci nimajo neposrednega izhoda na zunanje površine, ob želji izhoda na sveži zrak, v okolico Doma, pa so vezani na spremstvo osebja ali svojcev.

Dom bo nedvomno moral zagotoviti tudi ustrezno pravno podlago za zadržanje stanovalcev z demenco v četrtem nadstropju oziroma zagotoviti njihovo osebno svobodo ob zagotavljanju potrebne varnosti z osebnim spremljanjem.

Na neuresničena priporočila sta predstavnika DPM opozorila sogovornike ob samem obisku, nanje pa bo opozorjeno tudi v poročilu, kjer bo podanih tudi nekaj novih priporočil glede na ugotovitve tokratnega obiska.

Natisni: