Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

DPM v domu Tisje in v domu starejših v Litiji

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks Mateja Markovič, sta 27. 1. 2020 opravila nenapovedan kontrolni obisk Doma Tisje, Šmartno pri Litiji in enote tega doma upokojencev v Litiji (Dom).

Osredotočila sta se na kontrolo priporočil, podanih ob prejšnjem obisku, predvsem povezanih z varovanima oddelkoma. Ugotovila sta, da je bilo od petih priporočil, podanih ob obisku leta 2016, nekaj priporočil že realiziranih, nekaj pa jih na uresničitev še čaka. Naletela sta tudi na primere dobre prakse, na nekaj pomanjkljivosti (nespoštovanje posameznih rokov, določenih v Zakonu o duševnem zdravju, pomanjkljivosti v dokumentaciji) pa sta že opozorila sogovornike, izpostavila pa jih bosta tudi v poročilu o obisku.

Natisni: