Nacionalni akcijski načrt

NAPOVEDUJEMO

  • 19.2.2019 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se bo v prostorih Varuha srečal s prof. dr. Neveno Petrušič in dr. Ivano Simonović iz Pravne fakultete v Nišu in se z njima pogovarjal o zdravstveni zaščiti.
  • 19.2.2019 - svetovalec Varuha Gašper Adamič Metlikovič se bo v Centru za poslovno usposabljanje v Ljubljani udeležil predstavitve prve letne evalvacije uresničevanja Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2017-2021 in aktivnosti projekta Nacionalne platforme za Rome v letu 2019 (SIFOROMA3).
  • 20.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo 9. uri predala Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2018, Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2018 in publikacijo Pregled dela Varuha v obdobju 2013 do 2019 predsedniku Državnega zbora RS mag. Dejanu Židanu.
  • 20.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo z namestniki ob 10.30 na novinarski konferenci predstavila glavne poudarke Letnega poročila Varuha človekovih pravic RS za leto 2018, Poročila Državnega preventivnega mehanizma za leto 2018 in Pregled dela Varuha v obdobju 2013 do 2019.
  • 20.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo 13. uri predala Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS in Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2018 ter publikacijo Pregled dela Varuha v obdobju 2013 do 2019 predsedniku vlade Marjanu Šarcu.
  • 22.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo 10. uri v Predsedniški palači predala Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2018 in Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2018 ter publikacijo Pregled dela Varuha v obdobju 2013 do 2019 predsedniku republike Borutu Pahorju.
  • 22.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo v prostorih Varuha ob 12. uri predala posle novemu varuhu človekovih pravic Petru Svetini.

Omizje ob dnevu ČP

Smernice za poročanje

Spremljajte nas

Subscribe to our newletter
If you are subscribed already and want to unsubscribe or edit your profile, click here.
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt