NAPOVEDUJEMO

  • 23.5.2018 –  varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo kot častna gostja in uvodna govornica na Sveti Ani v Slov. goricah sodelovala na Simpoziju strpnosti.
  • 23.5.2018 –  varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo skupaj s svojimi namestniki sodelovala na skupni seji Komisije za državno ureditev in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta RS, na kateri bodo obravnavali  23. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2017 in Poročilo DPM za leto 2017.
  • 24.5.2018 –  namestnik varuhinje Ivan Šelih, generalni sekretar Kristijan Lovrak in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec. bodo v Celju sprejeli ombudsmana Madžarske dr. László SZÉKELY in njegove sodelavce, kjer si bodo izmenjali izkušnje o delu DPM in skupaj obiskali enega od krajev odvzema prostosti v Celju.
  • 24.5.2018 –  varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo imela uvodni nagovor na otvoritvi VII. mednarodnega kongresa na temo Socialna prepoznavnost in odnos do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije, ki jo v Kopru organizira Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, v sodelovanju z mednarodno organizacijo Mediterraneo senza handicap (Mediteran brez handikapa).

Demenci prijazni

Spremljajte nas

Subscribe to our newletter
If you are subscribed already and want to unsubscribe or edit your profile, click here.
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt