Natisni vsebino

Mag. Bojana Cvahte

nekdnja direktorica strokovne službe Varuha (od julija 2007 do vključno 23. 9. 2012)

 • 1975 - diplomirala na Višji šoli za socialno delo,
 • 1975 do 1979 - samostojna referentka na invalidskem oddelku Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • 1979 - 1988 - strokovna delavka na mladinsko kazenskem oddelku  tedanjega Temeljnega sodišča v Ljubljani (delo z mladoletnimi prestopniki in njihovimi starši),
 • 1990 - končala specialistični študij Socialno delo v podjetjih na Visoki šoli za socialno delo in si pridobila naziv socialna delavka specialistka,
 • 1988 - 1995 vodja kadrovsko socialne službe na Temeljnem sodišču v Ljubljani
 • 1994 – končala univerzitetni študij in pridobila naziv univerzitetna diplomirana socialna delavka,
 • 1995 - svetovalka varuha pri Varuhu človekovih pravic RS (socialno varstvo, otrokove pravice, delovna razmerja, brezposelnost, pravice iz pokojninske in invalidske zakonodaje),
 • 1996 in 1997 - državna sekretarka na  Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (sektor za socialne zadeve),
 • 1998 - ponovno zaposlena kot svetovalka varuha pri Varuhu človekovih pravic, področje (delovna razmerja, delavci v državnih organih, brezposelnost, pokojninsko invalidska zakonodaja, širše socialno varstvo, pravice starejših oseb, obsojenci, mladoletni obsojenci, pravice žensk, nasilje na delovnem mestu),
 • 1999 - na Fakulteti za organizacijske vede pridobila naziv magistrica znanosti s kadrovsko izobraževalnega področja (magistrska naloga - Zaposlitvene možnosti  brezposelnih po 40. letu starosti z vidika  ravnanja s človeškimi viri),
 • od julija 2007 do vključno 23.9.2012 direktorica strokovne službe pri Varuhu človekovih pravic RS


Avtorica številnih predavanj, prispevkov in člankov  in s področja socialnega varstva (pravice starejših, institucionalno varstvo, revščina, nasilje, brezdomstvo, stanovanjska vprašanja, zasvojenost, pravice otrok ipd.) delovnih razmerij, brezposelnosti, »mobbinga«….

To top

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.