Natisni vsebino

Zamuda pri predčasnem prestajanju kazni zapora zaradi napake sodišča

22.08.2011 12:51
Kategorija: Aktualni primeri, Omejitve osebne svobode - Zaporniki


Pobudnik je 22. 2. 2011 na Okrožno sodišče (OS) v Ljubljani podal zahtevo za predčasen nastop kazni zapora. OS je zahtevi ugodilo s sklepom z dne 2. 3. 2011. Pobudnik je zato pričakoval zgolj še obvestilo o nastopu kazni zapora, vendar  je po 14 dneh prejel še en sklep OS Ljubljana (izdan 14. 3. 2011), s katerim je bil obveščen, da je pri pisanju prvega prišlo do napake, ker je bil napačno naveden rok za podajo pritožbe. Za posredovanje Varuha je zaprosil, ker še ni bil oddan v zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ).

OS v Ljubljani je na našo poizvedbo potrdilo, da je pobudnik  22. 2. 2011 vložil zahtevo za predčasni nastop kazni zapora, kateri je sodišče ugodilo s sklepom opr. št. III K 70762/2010 z dne 2. 3. 2011. O zahtevi je sodišče odločilo na dan, ko je bila izdelana pisna sodba v zadevi pobudnika. Ker pa je bilo 14. 3. 2011 ugotovljeno, da je v pravnem pouku sklepa z dne 2. 3. 2011 naveden napačen rok za vložitev pritožbe, je sodišče istega dne po uradni dolžnosti izdalo popravni sklep, ki je bil pobudniku vročen 21. 3. 2011 (oba sklepa sta postala pravnomočna 31. 3. 2011). Pobudnik pa je kazen zapora nastopil 5. 4. 2011.

Obsojenec, ki se odda v ZPKZ pred pravnomočnostjo sodbe, je glede pravic in dolžnosti, določenih v Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in na njegovi podlagi izdanih predpisov, praviloma izenačen z drugimi obsojenci. V primerjavi s pripornim režimom je tako v ugodnejšem položaju, zato je praviloma v interesu obdolženca, da se v ZPKZ čimprej tudi odda (če je takšna njegova odločitev). To pa zahteva hitro odločanje sodišča o vsaki vloženi zahtevi za oddajo v ZPKZ pred pravnomočnostjo sodbe.

Do pobudnikove oddaje v ZPKZ je v tem primeru prišlo šele po šestih tednih od vložene zahteve oziroma izpolnjenih pogojev za vložitev takšne zahteve. Tako dolgega postopka nismo mogli oceniti za hitro odločanje sodišča. Razlog za to je očitno tudi napaka sodišča pri zapisu pravnega pouka. V tem delu smo zato pobudo ocenili za  utemeljeno, saj bi moralo do pobudnikove oddaje v ZPKZ priti hitreje, predvsem pa brez nepotrebnega zastoja ob zagrešeni napaki sodišča. O tem smo OS tudi seznanili. 2.2-12/2011

 

Primer zaključen 23. 5. 2011

 


Nazaj
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.