Natisni vsebino

Izdaja odločbe o določitvi letnega dopusta osebi na prestajanju kazni

15.10.2008 19:16
Kategorija: Omejitve osebne svobode - Zaporniki


Obsojenec na prestajanju kazni zapora v ZPKZ Maribor se je v pobudi Varuhu človekovih pravic RS pritožil, da mu ni bila izdana odločba o dopustu, čeprav je bil razporejen na delo.

S poizvedbo pri UIKS smo ugotovili, da ZPKZ Maribor pobudniku res ni izdal odločbe o dodelitvi dopusta. UIKS je namreč sporočila, da je pobudnik po 56. členu Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) v zvezi s 45. členom Pravilnika o izvrševanju kazni zapora v ZPKZ Maribor vložil prošnjo za odmero letnega dopusta, o kateri pa ni bila izdana pisna odločitev. To je UIKS ocenila kot pomanjkljivost in prošnjo pobudnika odstopila v pristojno reševanje na Ministrstvo za pravosodje.

Pobudo smo ocenili kot utemeljeno. O prošnji za odmero letnega dopusta bi moral ZPKZ Maribor namreč odločiti s pisno odločbo. Očitno je šele posredovanje Varuha pripomoglo k temu, da je bila ta pomanjkljivost odpravljena. 2.2-83/2007


Nazaj
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.