Natisni vsebino

Domnevno neprimerne razmere na KO za urologijo

20.10.2016 15:59
Kategorija: Socialna varnost - Zdravstveno varstvo , Socialna varnostVaruh se je iz medijev seznanil z domnevno neprimernimi higienskimi in prostorskimi razmerami na Kliničnem oddelku za urologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (v nadaljevanju: KO za urologijo), ki so zadevale prostorsko stisko, dotrajane in umazane postelje, neprimerno opremljenost prostorov za umivanje ipd.

V skladu s 6. členom Zakona o varuhu človekovih pravic smo zaprosili Zdravstveni inšpektorat RS (v nadaljevanju: ZIRS), da nam posreduje svoje ugotovitve oziroma oceni potrebo po ukrepanju. Še pred potekom roka za odgovor nas je inšpektorat obvestil, da je prenova prostorov v zaključni fazi in da nas bodo seznanili z ugotovitvami inšpekcijskega pregleda.

Pri opravljenem nadzoru je bilo ugotovljeno, da obnova oddelka poteka že od maja 2015. V tem času so popolnoma prenovili štiri bolniške sobe, dve kopalnici za bolnike, dvoje sanitarij za paciente pri sobah, dvoje sanitarije za osebje in dve kopalnici v zdravniških sobah. Hodnik, kjer so zamenjali strop in tla, osrednje prostore, čajno kuhinjo, ambulanto, najbolj dotrajane vzmetnice (nabava dodatnih novih je v teku) itd. Zamenjali so tudi vse okvarjene ročke tušev. V času pregleda so bile higienske razmere na KO za urologijo ustrezne, čiščenje in razkuževanje poteka po navodilih, ki so sestavni del Programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, vodijo se tudi ustrezne evidence, neskladnosti niso bile ugotovljene.

Varuh na podlagi poročila ZIRS ugotavlja, da četudi so bile morda navedbe v medijih glede razmer na KO za urologijo točne, so razmere sedaj sanirane. Ob tem izražamo zadovoljstvo s hitrim reagiranjem ZIRS, kar bi moralo postati splošno uveljavljena praksa. 3.4-50/2016


Nazaj
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.